Rättslig kännedom

I enlighet med artikel 10 i lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster för informationssamhället och elektronisk handel (LSSICE), beskrivs företagets identifieringsuppgifter nedan:

Företagsnamn: OTEADOR SL

NIF: B84556778

Adress:Av. Vidrio 18, Entre Nave 12-15, 2da planta (Azuqueca de Henares, Guadalajara 19200).

E-post: starvie@starvie.com

REGISTRERING.

Registrerad i Madrids handelsregister, volym: 21 167, folio: 66, ark: B-17 713, 1:a inskriften.

WEBBSIDANS SYFTE

Syftet med webbplatsen är att publicera de produkter och tjänster som tillhandahålls av företagen i gruppen själv, samt marknadsföringen av deras sportprodukter.

Detta juridiska meddelande (nedan kallat "Legal Notice") reglerar användningen av webbplatsen: www.starvie.com

LAGSTIFTNING.

I allmänhet är relationerna mellan OTEADOR SL och användarna av dess telematiktjänster, som finns på denna webbplats, föremål för spansk lagstiftning och jurisdiktion.

ANVÄNDNING OCH ÅTKOMST FÖR ANVÄNDARE.

Användaren är informerad och accepterar att åtkomst till denna webbplats inte på något sätt innebär början på en kommersiell relation med OTEADOR SL eller någon av dess delegationer.

IMMATERIELL OCH INDUSTRIELL EGENDOM.

De immateriella rättigheterna till innehållet på webbsidorna, deras grafiska design och koder tillhör OTEADOR SL, och därför deras reproduktion, distribution, offentlig kommunikation, omvandling eller annan aktivitet som kan utföras med innehållet i dess webbsidor som inte ens hänvisar till källor, förutom med skriftligt medgivande från OTEADOR SL.

WEBBINNEHÅLL OCH LÄNKAR.

OTEADOR SL förbehåller sig rätten att uppdatera, modifiera eller ta bort informationen på dess webbsidor och kan till och med begränsa eller neka åtkomst till nämnda information för vissa användare.

OTEADOR SL tar inget ansvar för informationen på tredje parts webbsidor som kan nås via "länkar" eller länkar från någon webbsida som ägs av OTEADOR SL. Förekomsten av "länkar" eller länkar på OTEADOR SL:s webbsidor är endast i informationssyfte och innebär inte i något fall ett förslag, en inbjudan eller rekommendation om dem.

COOKIESPOLICY.

OTEADOR SL, genom detta dokument, samlar in sin policy för behandling av cookies, i enlighet med bestämmelserna i artikel 22.2 i lag 34/2002, av den 11 juli, om tjänster för informationssamhället och elektronisk handel (LSSICE).

Cookies lagras i användarens terminalutrustning (dator eller mobil enhet) och samlar in information vid besök på webbplatsen www.starvie.com, i syfte att förbättra deras användbarhet, känna till användarnas surfvanor eller behov. användare för att kunna anpassa sig till dem, samt skaffa information för statistiska ändamål. När det gäller de användare som redan är kunder hos OTEADOR SL, kommer informationen som samlas in med cookies också att tjäna till att identifiera dem när de kommer åt de olika verktyg som OTEADOR SL gör tillgängliga för dem för att hantera tjänsterna.

Denna cookiepolicy kommer att gälla för de användare som frivilligt besöker OTEADOR SL:s webbsidor, fyller i datainsamlingsformulär, får tillgång till de verktyg som OTEADOR SL gör tillgängliga för sina kunder för att hantera sina tjänster eller använder någon annan tjänst som finns på webbplatsen som innebär kommunikation av data till OTEADOR SL, eller tillgång till data från OTEADOR SL, för tillhandahållande av dess tjänster.

OTEADOR SL informerar användare av sina webbsidor om förekomsten av cookies och gör denna policy tillgänglig för dem för att informera dem om användningen och av deras föremål. Det faktum att fortsätta bläddra igenom dess sidor innebär att dessa användare känner till och accepterar denna policy.

OTEADOR SL använder följande typer av cookies:

Klassificerad efter ägande:

* Egna cookies: skickas och hanteras direkt av OTEADOR SL.

* Tredjepartscookies: skickas och hanteras av en tredje part utanför OTEADOR SL, anonymt, i syfte att utföra statistiska studier av att surfa på OTEADOR SL:s webbsidor.

Klassificeras efter deras syfte:

* Tekniska cookies och/eller personifierade cookies: de underlättar navigering genom att identifiera sessionen, tillåta åtkomst till verktyg för begränsad åtkomst, samt anpassa de tillgängliga alternativen. De möjliggör tillhandahållandet av den tjänst som tidigare begärts av användaren.

* Analys- och/eller reklamcookies: de gör det möjligt att veta antalet besök som tas emot i de olika sektionerna av webbsidorna, användarnas vanor och tendenser och följaktligen att kunna förbättra navigeringen och tjänsten som erbjuds av OTEADOR SL (i grund och botten Google Analytics), samt hantera de annonsplatser som ingår på webbplatsen som användaren besöker. Den samlar in data anonymt för att erhålla användarprofiler.

Klassificerad efter deras varaktighet:

* Sessionscookies: samla in och lagra data medan användaren går in på webbplatsen.

* Beständiga cookies: samla in och lagra data i användarens terminal under en varierande tidsperiod beroende på vilket syfte de har använts för.

Bevaringstiden för cookies kommer att bero på typen i fråga och kommer alltid att vara det minimum som krävs för att uppfylla dess syfte.

I vilket fall som helst kan användare konfigurera sin webbläsare så att mottagningen av alla eller några av cookies inaktiveras eller blockeras. Att inte vilja ta emot dessa cookies utgör inte ett hinder för att kunna komma åt informationen på OTEADOR SL:s webbplatser, även om användningen av vissa tjänster kan vara begränsad. Om man efter att samtycket för mottagande av cookies har beviljats ​​önskar återkalla det, måste de som finns lagrade i användarens dator elimineras, genom alternativen i de olika webbläsarna.

Sättet att konfigurera de olika webbläsarna för att utföra de åtgärder som anges i föregående stycken, kan konsulteras på:

* Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

* Google Chrome: support.google.com

* Mozilla Firefox: Support.mozilla.org