Integritetspolicy

INTEGRITETSPOLICY

ANSVARIG
Identitet: OTEADOR SL - CIF: B84556778, Adress: Av del Vidrio 18 - Azuqueca de Henares 19200 - GUADALAJARA
Telefon: +94-903 06 00, E-post: legal@starvie.com
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
https://netconseil.es/rgpd/contacto_DPD.pdf


SYFTE
Utökad beskrivning av syftet/syftena med behandlingen:
Vi kommer att behandla dina uppgifter för att hantera sändningen av den information som du begär/förse intresserade parter med
erbjudanden om produkter och tjänster av intresse för dig.


BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Tidsfrister eller kriterier för databevarande:
De angivna personuppgifterna kommer att bevaras, så länge som det kommersiella förhållandet upprätthålls, dess radering inte begärs
av den berörda parten, eller i 1 år från den senaste bekräftelsen av intresse.


BESLUT
Automatiserade beslut, profiler och tillämpad logik:
Företaget kommer INTE att fatta automatiserade beslut.


LEGITIMERING
Legitimering genom samtycke från den berörda parten:
Företaget kommer att begära samtycke från den berörda parten innan data samlas in, för detta använder det ett elektroniskt formulär som finns
å webben, där det informeras om behandlingen av deras uppgifter och det är inte möjligt att fortsätta med
processen om inte den berörda parten klickar och accepterar nämnda behandling.


MOTTAGARE
Under behandlingens varaktighet kommer OTEADOR SL inte att göra någon
överföring, förutom juridisk förpliktelse, eller någon överföring.


RÄTTIGHETER
Den berörda parten kan utöva följande rättigheter:
Rätt att begära tillgång till dina personuppgifter.
Rätt att begära rättelse eller radering.
Rätt att begära begränsning av din behandling.
Rätt att invända mot behandling.
Rätt till dataportabilitet.
Rätt att återkalla lämnat samtycke.


För detta kan du använda formulären som tillhandahålls av företaget, eller skicka ett brev till OTEADOR
SL - AV VIDRIO 18 - 19200 - AZUQUECA DE HENARES - GUADALAJARA, du kan också skicka ett e-postmeddelande till:
legal@starvie.com


Dessutom kan den intresserade parten kontakta den behöriga dataskyddsmyndigheten för att få
ytterligare information eller lämna in ett krav.