Garantier produkter Starvie

VILKA GARANTIER HAR VÅRA PRODUKTER?

I enlighet med gällande lagstiftning för konsumentvarugarantier har våra produkter garanti i 3 år från fakturadatum för inköp, men under de första 2 åren antas det fel som produkten kan uppvisa ha sitt ursprung i fabriken, såvida det inte finns bevis på motsatsen. Efter det första året är det upp till konsumenten att bevisa att det är ett fel som uppstått i fabriken.

Garantin täcker inte skador till följd av felaktig användning eller dåligt underhåll av kunden. Ej heller reparationer, modifieringar och/eller ändringar utanför vårt företag.

I sådant fall kan du utnyttja garantin genom att gå till butiken där du köpte produkten tillsammans med köpkvittot. Butiken kommer att kontakta StarVies Garantiavdelning samt processa garantin med varumärkets tekniska support.

Om produkten har köpts genom den officiella StarVie-webbsidan måste du kontakta oss via e-post på garantias@starvie.com med följande information: foto på produktfelet, webbordernummer och inköpsdatum. Garantiavdelningen kommer att svara så snabbt som möjligt och informera dig om proceduren som följer när all den tillhandahållna informationen har granskats. I händelse av att garantin ska processas måste du skicka produkten till adressen Av. Vidrio 18, Entre Nave 12-15, våning 2 (Azuqueca de Henares, Guadalajara 19200) så att den tekniska supporten kan fastställa felet. StarVie kommer att stå för fraktkostnaderna på halvön.

I båda de två ovan nämnda fallen, när artikeln väl har analyserats av den tekniska supporten, kan tre olika situationer uppstå:

  • Reparation, den tekniska supporten ges i uppdrag att reparera produkten och returnera den till kunden.
  • Byte av produkt, att teknisk support byter artikeln mot en ny. I det här fallet kommer samma artikel alltid att returneras, och det är inte möjligt att byta den mot en annan (förutom vid lagerbrist).

    Både reparation och byte av produkt ska vara kostnadsfria, liksom kostnader för arbete och material. Det ska utföras inom rimlig tid, med hänsyn till produkternas art och syfte.
  • Den tekniska supporten fastställer att produkten inte har något tillverkningsfel och att det inte är nödvändigt att varken byta eller reparera den. I detta fall kommer originalprodukten att returneras till kunden. I det fall att kunden inte är nöjd och vill ha en andra utvärdering av produkten, kommer fraktkostnaderna att bäras av kunden.

(Artikel 114 och följande delar i Royal Legislative Decreet 1/2007, från den 16 november, som godkänner den reviderade texten gällande den allmänna lagen för konsumenters och användares försvar och andra kompletterande lagar - BOE nr 287, från den 30 november 2007).

För mer information vänligen kontakta oss på följande e-postadress: garantias@starvie.com

VIKTIGT: Garantiproceduren kommer endast att genomföras om köpet har gjorts genom auktoriserade försäljningskanaler, officiella distributörer eller genom StarVies egen hemsida, alltid ihop med köpkvitto.