Allmänna villkor

Information före avtalsprocessen

Denna webbplats www.starvie.com ägs av OTEADOR SL med CIF B84556778 och skatteadress på C/VELAZQUEZ 154 Bº IZQ; 28002 MADRID.

De allmänna avtalsvillkoren reglerar distansförsäljningsförhållandet mellan OTEADOR SL och användaren eller kunden, i enlighet med lagbestämmelserna, i synnerhet lag 7/1998, av den 13 april, om allmänna avtalsvillkor, till lag 26/1984, av 19 juli, Allmänt till konsumenternas och användarnas försvar, till kunglig förordning 1906/1999 av den 17 december 1999, som reglerar telefon- eller elektroniska avtal med allmänna villkor, den organiska lagen 15/1999 av den 13 december om skydd för personuppgifter, lag 7/1996, av den 15 januari, om reglering av detaljhandeln, och lag 34/2002 av den 11 juli, om tjänster från Society of Information and Electronic Commerce.

OTEADOR SL förbehåller sig rätten att göra de ändringar som den anser lämpliga, utan föregående meddelande, i de allmänna villkoren. Dessa ändringar kan göras, via deras webbplatser, med vilken som helst juridiskt tillåten form och kommer att vara obligatoriska under tiden de publiceras på webben och tills de är giltigt modifierade av efterföljande. OTEADOR SL förbehåller sig dock rätten att tillämpa, i vissa fall, Särskilda avtalsvillkor framför dessa allmänna villkor när det anser det lämpligt, och tillkännage dem i tid.

Som användare eller kund försäkrar du uttryckligen att du känner till, förstår och accepterar användarvillkoren och dessa allmänna avtalsvillkor. På samma sätt förklarar du att du är myndig och har den rättsliga kapaciteten att agera som krävs för att komma åt OTEADOR SL:s webbplatser och kontraktera genom dem.

Produkterna på webbplatsen OTEADOR SL kan köpas i Spanien och i övriga EU-länder.

För att köpa våra produkter kan du gå till avsnittet "Katalog" på själva webbplatsen.

EDet är ett väsentligt krav att du registrerar dig som användare av webbplatsen för att kunna handla online. Du kan komma åt avsnittet "Användarregistrering" för detta. I enlighet med bestämmelserna i organisk lag 15/1999 om skydd av personuppgifter, informerar OTEADOR SL användarna att de personuppgifter som samlas in under registreringsprocessen och efterföljande köp kommer att föras in i en fil under deras ansvar, i syfte att behandla nämnda handlingar av användaren och hantera efterföljande åtgärder som kommer från dem. Likaså informerar OTEADOR SL om möjligheten att utöva rätten till tillgång, annullering, rättelse och invändning genom att skriva till adressen C/ VELAZQUEZ 154 Bº IZQ; 28002 MADRID.

Så länge du inte meddelar oss på annat sätt kommer vi att förstå att dina uppgifter inte har ändrats, att du samtycker till att meddela oss om alla ändringar och att vi har samtycke att använda dem för att bygga lojalitet i relationen mellan parterna

Under köpprocessen måste du identifiera dig med det angivna användarnamnet och lösenordet. Dessa uppgifter kommer inte att vara offentliga. Du ansvarar för att som kund behandla identiteten och lösenordet som erhållits vid registreringen konfidentiellt och ansvarsfullt, samt inte kunna överföra dem till en annan. Du kan ändra den registrerade informationen när som helst genom att gå till avsnittet "Användarområde" på webbplatsen.

I slutet av köpprocessen kommer kunden att få en bekräftelse på detsamma via e-post.

I samma avsnitt av "Användarområde" kommer du att ha tillgång till en historik över dina beställningar, detta är bara en konsultationssektion men dess hantering är tillåten.

Allt innehåll på webben är på spanska.

Kunden får vid hembeställningen en faktura eller kopia av beställningen.

Produktinformation

Färger:

OTEADOR SL försöker att färgerna som visas på webben är desamma som de riktiga produkterna. Ändå kan vissa faktorer (skärminställningar, ljus, etc.) göra att den faktiska färgen skiljer sig något från vad kunden tittade på.

Storlekar:

Storleken som visas på OTEADOR SL:s webbplats motsvarar den europeiska kontinenten. I alla produktblad har du tillgång till en konverteringstabell till andra storlekar och mått.

Pesos:

Vikten som visas på OTEADOR SL-webbplatsen motsvarar den som erhålls vid vägning på fabrik när padeltennisracketen är klar. Det finns möjlighet till skillnader i det mellan 5-10 gr. beroende på vilken skala som används.

Produkterbjudande och giltighet:

När det gäller en produkt på rea, kommer den alltid att anges tillsammans med dess väsentliga egenskaper, erbjudandepriset och dess giltighet.

I enlighet med gällande bestämmelser erbjuder OTEADOR SL information om alla föremål till försäljning, deras egenskaper och priser. OTEADOR SL förbehåller sig dock rätten att dra tillbaka, ersätta eller ändra de produkter som erbjuds via sin webbplats, genom att helt enkelt ändra dess innehåll. På detta sätt kommer de produkter som när som helst erbjuds av webbplatsen att styras av de allmänna avtalsvillkoren som gäller i varje enskilt fall.

På samma sätt kommer företaget att ha befogenhet att sluta erbjuda, utan föregående meddelande och när som helst, tillgång till ovan nämnda produkter.

Viktiga egenskaper hos produkterna:

Produkterna som erbjuds i vår "Katalog" innehåller ett fotografi och dess väsentliga egenskaper, detta är informationen som erhålls från tillverkaren själv. Färgen på produkten, som kan ses på bilden, är inte bindande. Detsamma identifieras i egenskaperna.

Garanti

OTEADOR SL-produkter tillverkas med noggranna processer i enlighet med högsta kvalitetsstandarder. Villkoren för din garanti är de som gäller i det land där försäljningen görs enligt gällande lagstiftning.

Priser

För varje produkt visas alltid priset i samma valuta, Euro. Nämnda pris inkluderar tillämpliga skatter i varje enskilt fall. Om någon annan skatt skulle vara tillämplig skulle den anges så.

Betalningsmetoder

Beställningar kommer att betalas i den valuta som visas vid tidpunkten för slutförandet av köpet. Om tillämpning av växelkurser krävs, kommer dessa att fastställas av banken utan någon inblandning från OTEADOR SL:s sida.

Kunden kan betala beloppet för sin beställning genom att välja något av följande sätt. Under köpprocessen måste du ange ditt val.

A) VISA eller MASTERCARD kreditkort

Alla operationer som involverar överföring av person- eller bankuppgifter utförs med hjälp av en säker miljö, en server baserad på standardsäkerhetsteknologin SSL (Secure Socket Layer). All information som du överför till oss färdas krypterad genom nätverket.

När beloppet för ett köp har debiterats bedrägligt eller felaktigt med hjälp av numret på ett betalkort, kan dess ägare begära omedelbar annullering. I sådant fall kommer motsvarande debiterings- och återbetalningsposteringar i leverantörens och ägarens konton att göras så snart som möjligt.

Men om köpet faktiskt hade gjorts av kortinnehavaren och återbetalningskravet inte var en följd av att ha utövat ångerrätten eller beslutet och därför otillbörligt hade krävt att motsvarande avgift hävdes, så kommer detta att vara OTEADOR SL:s skyldighet att ersätta de skador som uppkommit till följd av nämnda hävning.

B) Paypal

Det låter dig skicka betalningar på Internet på ett säkert och bekvämt sätt. PayPals nätverk bygger på den befintliga finansiella infrastrukturen för bankkonton och kreditkort för att skapa en global betalningslösning i realtid. Paypal erbjuder en tjänst speciellt utformad för dem som inte är nöjda med traditionella betalningsmekanismer.

Mer information om Paypal. http://www.paypal.com.

Frakt och leverans

OTEADOR SL åtar sig att skicka till den angivna adressen, förutsatt att den tillhör de länder där den säljs online (Spanien och resten av EU och snart USA). Leveranstider är vägledande och olika beroende på destinationsort. Det är mycket viktigt att du vid köptillfället anger den fullständiga informationen om adressen och den person som ska göra insamlingen. Det är obligatoriskt att meddela ett kontakttelefonnummer för att garantera en korrekt leverans. Försändelser till postboxar accepteras inte.

Den vanliga leveranstiden i Spanien (halvön) är 24–48 arbetstimmar. OTEADOR SL kommer alltid att försöka göra det så kort som möjligt, även om vissa områden längre bort från tätorter kan ha lite längre leveranstid. I övriga Europa och USA sker leveranser på 3–7 arbetsdagar. Dessa leveranstider är vägledande. Beställningar skickas enbart från lagret på arbetsdagar, inte helgdagar.

Tillgängligheten för de produkter som erbjuds av OTEADOR SL kan variera beroende på kundens efterfrågan. Även om OTEADOR SL uppdaterar lagret med jämna mellanrum, kan den produkt som kunden begärt vara slut i lager vid den tidpunkten. Vid utebliven utförande på grund av otillgänglighet kommer kunden att få ett informativt e-postmeddelande och inom max 30 dagar kommer de belopp som betalats för den annullerade ordern att krediteras. För det fall att OTEADOR SL inte erlägger denna betalning inom angiven tid, kan köparen göra anspråk på att få betalt det dubbla beloppet, utan att det påverkar dennes rätt till ersättning.

Vid bristande tillgänglighet kan OTEADOR SL utan prishöjning leverera en produkt med liknande egenskaper, som har samma eller högre kvalitet.

Ångerrätt och reklamationer

Köparen har en period på fjorton (14) dagar från dagen för leverans av beställningen att dra tillbaka, från dagen för mottagandet av produkten, utan någon påföljd och utan att ange skälen. Produkter som är testade eller använda och sedan inte längre kan säljas för ny kommer inte att accepteras.

Utövandet av ångerrätten kommer inte att omfattas av några formaliteter, det räcker för kunden att kontakta OTEADOR SL och ange utövandet av sin ångerrätt genom att klicka här.

När du får vårt svar måste du inom högst 7 dagar skicka produkten till oss i sin originalförpackning, utan att ha använts, med sina etiketter och förseglingar till adressen:

OTEADOR SL

C/ VELAZQUEZ 154 BAJO IZQ.

28002 MADRID

SPANIEN

OTEADOR SL kommer att kräva att kunden står för den direkta kostnaden för att returnera produkten.

Jurisdiktion

OTEADOR SL förbehåller sig också rätten att väcka civilrättsliga eller straffrättsliga åtgärder som den anser lämpliga för olämplig användning av dess webbplats och innehåll eller för brott mot dessa villkor.

Förhållandet mellan användaren och leverantören kommer att styras av de bestämmelser som är gällande och tillämpliga på spanskt territorium. Om någon tvist uppstår kan parterna lämna sina konflikter till skiljedom eller gå till den ordinarie jurisdiktionen, i enlighet med reglerna om jurisdiktion och kompetens i detta avseende. OTEADOR SL har lokaliserat i Madrid, Spanien.